Порядок подання зразків продукції

1. Подання зразків продукції на засідання СГДК проводиться спеціалістом – представником виробника продукції (технологом, начальником лабораторії, начальником ВТК, головним технологом, пивоваром)
2. Разом із зразками продукції, які подаються на дегустацію для оцінки якості, розробник подає:
- коротку органолептичну характеристику зразка;
- акт відбору проб;- декларацію виробника (документ, що засвідчує якість та безпечність продукції).
На нові види продукції додатково подаються:
- проект технологічної документації (технологічна інструкція та/або рецептура);
- чинний нормативний документ (СОУ, ТУ) у разі випуску продукції не за національним стандартом (ДСТУ);
3. Зразки продукції для дегустації подають у кількості не менше ніж 10 пляшок по 0,5 л або інших місткостей у відповідному перерахунку.
(Норма витрат продукції, визначеної Положенням, встановлюється 100 см3 кожного зразка на одного дегустатора, що бере участь у дегустації).

 

З приводу проведення дегустації та перевірки технологічної інструкції звертатись за номером:

(044) 279-71-68,
am-matvejchuk@ukrpivo.com
секретар дегустаційної комісії – заступник головного технолога – начальника виробничо-технологічного відділу ПрАТ «Укрпиво»
Матвійчук Олександра Михайлівна

УКРАЇНСЬКА ГАЛУЗЕВА КОМПАНІЯ ПО ВИРОБНИЦТВУ ПИВА , БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА МІНЕРАЛЬНИХ ВОД