Нормативні документи, які використовують під час розроблення нормативних та (або) технологічних документів

2019

Розробка національних стандартів та змін до них

ДК 016:2010 Державний класифікатор продукції та послуг

ДК 004:2008 Український класифікатор нормативних документів

ДСТУ 1.0:2003 Національна стандартизація. Основні положення

ДСТУ 1.2:2003 Національна стандартизація. Правила розроблення національних нормативних документів

ДСТУ 1.5:2003 Національна стандартизація. Правила побудови, викладення, оформлення та вимоги до змісту нормативних документів

ДСТУ 1.6:2004 Національна стандартизація. Правила реєстрації нормативних документів

ДСТУ 2391-94 Система технологічної документації. Терміни та визначення

ДСТУ 3278-95 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Основні терміни та визначення

ДСТУ 3946-2000 Система розроблення і поставлення продукції на виробництво. Продукція харчова. Основні положення

СОУ 01-37-176:2013 Організація та порядок розроблення нормативних документів в Мінагрополітики України

Розробка технологічних інструкцій та рецептур

СОУ 10-37:945:2013 ТЕХНОЛОГІЧНА ІНСТРУКЦІЯ ТА РЕЦЕПТУРА. Порядок розроблення, узгодження, затвердження. Вимоги до змісту та оформлення

УКРАЇНСЬКА ГАЛУЗЕВА КОМПАНІЯ ПО ВИРОБНИЦТВУ ПИВА , БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА МІНЕРАЛЬНИХ ВОД