Європейського співтовариства

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ ЄС

Регламент (ЄС) № 178/2002 Європейського Парламенту та Ради від 28 січня 2002 року що встановлює загальні принципи і вимоги законодавства щодо харчових продуктів, створює Європейський Орган з безпеки харчових продуктів і що встановлює процедури у питаннях, пов’язаних із безпекою харчових продуктів. (укр. мова)

Регламент ЄС № 10/2011 від 14 січня 2011 на пластикові матеріали та вироби, призначеі для контакту з харчовими продуктами (на англ. мові)

Директива ЄС № 79/112 від 18 грудня 1978  щодо маркування, представлення і реклами харчових продуктів, призначених для продажу кінцевому споживачу (на англ. мові)

Директива ЄС № 90/496 від 24 вересня 1990 про маркування харчових властивостей харчових продуктів (на англ. мові)

Директива ЄС № 2000/13 від 20 березня 2000 щодо маркування, представлення і реклами харчових продуктів, призначених для продажу кінцевому споживачу (на англ. мові)

Регламент ЄС № 1169/2011 від 25 жовтня 2011 про надання споживачу інформації про харчві продукти (на англ. мові)

 

ДОСТУП до законодавчої бази ЄС
Закони в інтернеті

УКРАЇНСЬКА ГАЛУЗЕВА КОМПАНІЯ ПО ВИРОБНИЦТВУ ПИВА , БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА МІНЕРАЛЬНИХ ВОД