Місія

Основні напрями діяльності компанії:

 • Захист інтересів підприємств товариства в законодавчих і виконавчих органах;
 • Науково-дослідницька діяльність і вдосконалення нормативної бази;
 • Підвищення професійної підготовки спеціалістів;
 • Надання допомоги підприємствам в господарсько-виробничій діяльності;
 • Інформаційно-довідкові послуги.

Захист інтересів підприємств товариства в законодавчих і державних органах:

 • Здійснення моніторингу чинного законодавства та проектів нормативно-правових актів, які стосуються інтересів пивобезалкогольної галузі;
 • Робота з Комітетами Верховної Ради, депутатськими фракціями, групами, центральними органами виконавчої влади;
 • Опрацювання та надання зауважень, економічних розрахунків, експертних оцінок і обґрунтувань, які сприяють захисту національного виробника пива, безалкогольної продукції, питної, мінеральної води та солоду, при обговоренні проектів законів, постанов, розпоряджень;
 • Участь у засіданнях з питань захисту прав та інтересів підприємництва на всіх рівнях державного управління, а також підготовка заходів, спрямованих на вирішення питань з підтримки та розвитку підприємництва в Україні;
 • Вдосконалення та адаптація нормативно-правової бази, що сприяє гармонізації національного законодавства відповідно до норм та угод СОТ і ЄС з питань інтересів галузі.

Науково-дослідницька діяльність і вдосконалення  нормативної  бази:

 • Розробляння  та затвердження у відповідних органах:
  • ДСТУ, СОУ, ТУ;
  • методик та інструкцій, які стосуються виробництва, безпеки, якості споживання, енергоресурсів, сировини, водоспоживання та водовідведення, охорони праці тощо;
 • Надання рекомендацій щодо впровадження у виробництво нових видів продукції та підвищення її безпечності та якості;
 • Забезпечення підприємств чинними нормативними та нормативно-правовими документами, надання методичної та консультативної допомоги;
 • Проведення засідань Центральної галузевої дегустаційної комісії з оцінки якості пива, безалкогольних, слабоалкогольних (слабоградусних) напоїв, мінеральних вод, сиропів та концентратів, Положення про яку затверджено наказом  Міністерства аграрної політики України від 14 травня 2009 р. N 332;
 • Виконання функцій і ведення секретаріату технічного комітету (ТК) 67. “Пиво та безалкогольні напої”, які покладено на ПрАТ “Укрпиво” Центральним органом виконавчої влади у сфері технічного регулювання та споживчої політики (Держспоживстандартом України).

Підвищення професійної  підготовки  спеціалістів:

 • Проведення нарад і семінарів для:
  • фахівців технологічних служб (“День якості”);
  • директорів малих і середніх підприємств;
  • інженерів з охорони праці;
  • мікробіологів та інженерів-хіміків виробничих лабораторій;
  • технічних директорів, головних інженерів, головних енергетиків, головних механіків;
  • директорів з виробництва, операційних директорів підприємств у Технічному Університеті Вайєнштефан (Німеччина);
  • фахівців з охорони природного навколишнього середовища;
 • Організація загальнонаціональних акцій, які сприяють розвитку культури споживання пива, безалкогольних напоїв, мінеральних вод та формуванню попиту на пивобезалкогольну продукцію.

Надання допомоги  підприємствам  в  господарсько-виробничій  діяльності:

 • Надання постійної практичної та  методологічної допомоги з питань економічної політики, ціноутворення, трудових відносин, структури управління, оподаткування, дотримання антимонопольного законодавства, захисту екології та навколишнього середовища.
 • Надання практичної допомоги в придбанні технологічної сировини та технологічного обладнання та запасних частин.
 • Участь у атестації лабораторій підприємств пивобезалкогольної галузі.

 

УКРАЇНСЬКА ГАЛУЗЕВА КОМПАНІЯ ПО ВИРОБНИЦТВУ ПИВА , БЕЗАЛКОГОЛЬНИХ НАПОЇВ ТА МІНЕРАЛЬНИХ ВОД